خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلفنیکا به تعدیل نیرو ادامه می دهد

نظرها
تلفنیکا به تعدیل نیرو ادامه می دهد
اندازه متن Aa Aa

شرکت اسپانیایی ارائه دهنده خدمات مخابراتی، تلفنیکا، در دو سال آینده، دو هزار و پانصد تن دیگر از کارکنانش را از کار بیکار می کند.

این شرکت ماه گذشته اعلام کرد، شش هزار نفر از کارکنانش را در قالب خروج داوطلبانه اخراج می کند و تمامی حق و حقوق شان را می پردازد.

بدین ترتیب، تعداد مشاغلی که حذف می شوند، هشت هزار و پانصد شغل خواهد بود.