خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آینده تابناک صفحه های خورشیدی با فناوری نانو

نظرها
آینده تابناک صفحه های خورشیدی با فناوری نانو
اندازه متن Aa Aa

انرژی خورشیدی منبع پایان ناپذیر و بی دریغی است. دانشمندان همواره در صدد پیدا کردن راه هایی هستند تا دست کم بخشی از این انرژی را مهار و به نیروی برق تبدیل کنند.

گفته می شود مصرف انرژی کل دنیا در یک روز ، چیزی معادل انرژی 17 ثانیه تابش اشعه خورشید به زمین ماست. صفحه های خورشیدی نور خورشید را به برق تبدیل می کنند. اما بازدهی این فناوری تنها معادل 16 در صد است.

در مدرسه پلی تکنیک در لوزان سوییس گروه پژوهش اروپایی روی طرح افزایش بازدهی صفحه های خورشیدی کار می کنند. با استفاده از فناوری نانو، سطح رویی صفحه که رو به خورشید است با کریستال های نانو یک نوع اکسید هادی پوشانده می شود.

شیشه معمولی، نور را منکسر نمی کند اما این صفحه مجهز به کریستال های نانو نور را با زاویه انکسار 15 تا 30 درجه منتشر می کنند و نور بیشتری را جذب این صفحه ها می کنند.

تا کنون بازدهی صفحه های آزمایشی نسبت به انواع قدیمی تا 30 در صد افزایش یافته است

هرچه میزان نور ذخیر شده در صفحه ها بیشتر باشد، ظرفیت صفحه های خورشیدی برای تولید انرژی برق بیشتر خواهد شد.

این فناوری نوید مصرف بهینه برای مصرف کنندگان انرژی اینگونه صفحه ها در طول زمان را می دهد. پژوهش گران به آینده تابناک این فناوری بسیار امیدوارند.