خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

باکتری ای کولای و کشاورزان خسارت دیده اسپانیا

نظرها
باکتری ای کولای و کشاورزان خسارت دیده اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

پانزده کشته به علت ابتلا به یک باکتری. باکتری ای کولای هم اکنون لرزه بر اندام کشاورزی اروپا انداخته است.

آلمان هفته گذشته اعلام کرده بود که منشا این باکتری خیارهای وارداتی از اسپانیا است.

در این زمینه شبکه یورونیوز با رزا آگویلار، وزیر کشاورزی اسپانیا که برای بحث و گفگو با همتایانش اروپایی اش به دبرسن مجارستان سفر کرده، گفتگویی انجام داد است.

یورونیوز: آلمان اخیرا اعلام کرد که خیارهای وارداتی از اسپانیا تنها منشا بیماری نیستند. واکنش دولت اسپانیا چیست؟

رزا آگویلار، وزیر کشاورزی اسپانیا: “پاسخ دولت اسپانیا این است که در وهله نخست، بدیهی است که بدون مستندات نمی توان متهم کرد. در وهله دوم، به دنبال پیشداوری و قضاوت صورت گرفته در مورد تولید کنندگان اسپانیایی، در جلسه غیر رسمی اتحادیه اروپا اسپانیا اعلام کرد که از یکسو از تولیدکنندگانش حمایت می کند تا درصورت بروز بحران بتوانند به تولیدشان ادامه دهند.

و از سوی دیگر کمک فوق العاده ای برای جبران زیان های وارده بر تولیدات کشاورزی در خواست کرده است

همینطور اسپانیا این حق را برای خود قائل است که مسئولیت ضررهای وارده بر بخش کشاورزی اسپانیا طی این مدت را متوجه آلمان بداند.”

یورونیوز: آیا منظورتان این است که دولت اسپانیا علیه آلمان بطور رسمی شکایت خواهد کرد؟

رزا آگویلار: “اسپانیا صبر می کند تا مطمئن شود آیا کمک فوق العاده اتحادیه اروپا پاسخگوی خسارتهای وارده به کشاورزان آسیب دیده خواهد بود. ما این حق را برای خود قائل هستیم که به نمایندگی از کشاورزان اسپانیایی مسئولیت این خسارتها را متوجه آلمان بدانیم.

اما نخستین گام آگاهی ازاین موضوع است که در جلسه فوق العاده در پیش رو، اروپا چه پاسخی برای اسپانیا خواهد داشت. براین اساس ما گام بعدی را برمی داریم. البته در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اسپانیا.”

یورونیوز: آیا وزیران کشاورزی حاضر درمجارستان به شما تضمینی برای جبران خسارتهای کشاورزان اسپانیایی دادند.

رزا آگویلار: “باید گفت که با مسئله ای در سطح اروپا روبرو هستیم. بنابر این پاسخ ها نیز باید در سطح اروپا باشند. به گونه ای که اروپا از آن منتفع شود. گرچه این مشکل بیشتر به اسپانیا مربوط می شود. همانطور که مواردی نیز برای دیگر اعضای اتحادیه اروپا پیش آمده بود.

چاره مسائلی از این دست، ارائه راه حلی کارگشا از سوی اتحادیه اروپاست. این راه حل باید در چارچوب اتحادیه اروپا ارائه شود چون مربوط به آن است.”