خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ملادیچ و دیگر عوامل سهیم در فاجعه سربرنیتسا

نظرها
ملادیچ و دیگر عوامل سهیم در فاجعه سربرنیتسا
اندازه متن Aa Aa

به جریان افتادن پرونده ملادیچ می تواند زوایای تاریک آنچه در سربرنیستا اتفاق افتاده را روشن تر سازد.

هریک از مقامات و نیروها در برابر این فاجعه چه سهمی داشته اند؟

نقش وزیر سابق دفاع هلند و بویژه کلا آبی های هلندی را که مسئولیت امنیت شهر تحت حفاظت سازمان ملل را عهده دار بودند، چگونه می توان توجیه کرد؟

در گفتگوی خبرنگار یورونیوز با آکسل حاژدورن، وکیل آلمانی شش هزار خانواده بازمانده قربانیان نسل کشی در سربرنیتسا است.

او به این پرسشها اینگونه پاسخ داد: “پرسش های مهمی مطرح هستند: دادگاه چه باید بکند؟ از چه چیز ملادیچ باید دفاع کرد؟ او تقصیرها را متوجه چه کسی خواه کرد؟ آیا او همه تقصیرها را به گردن می گیرد یا در پشت کاراجیچ یا میلوشویچ پنهان خواهد شد؟

در حال حاضر به نظر می رسد که او قرار است پشت میلوشویچ پنهان شود. ملادیچ برای ما مدرک مهمی است. باید دید که او چه چیزی برای گفتن دارد.

واقعیت این است که سربازان هلندی و سازمان ملل وظیفه حفاظت از مردم سربرنیتسا را برعهده داشتند که به آن عمل نکردند. آنها مانع از حملات صربها نشدند. با اینکه از آنها خواسته شده بود تا از این شهر محافظت کنند اما این کار را نکردند و به همین دلیل ملادیچ توانست به هدف خود برسد. آنها هیچ کاری جز عقب نشینی نکردند.هیچ مقاومتی در برابر حمله صربها صورت نگرفت. با اینکه می دانستند صربها حمله خواهند کرد هیچ اقدامی برای مانع شدن از آنها انجام ندادند.

از سوی دیگر باید دانست که بسیاری از مردم اطلاعی از این موضوع ندارند که در آن روزها، بیشترین نیروهای مستقر در سربرنیتسا، افسران و ژنرالهای هلندی بودند. برای جلوگیری از حملات و بمباران سربرنیتسا توسط صربها، پنج بار از ژنرال نیکلای درخواست مداخله هوایی شده بود که او آنها را بی پاسخ گذاشت و سرانجام پس از ششمین بار مداخله صورت گرفت.

باید توجه داشت که سازمان ملل آنچه می بایست را برای مردم سربرنیتسا انجام نداد. بنابراین آنها هم در این فاجعه سهیمند. البته نه به معنای کیفری آن بلکه به لحاظ مدنی و تعهدات بین المللی.

اما اینکه نیروهای هلندی در آن زمان چه کار می کردند ، احتمالا ملادیچ در این زمینه اظهار نظر خواهد کرد. چنانچه ملادیچ بگوید که نیروهای هلندی کاری نکردند و به همین دلیل او توانست به منطقه بی دفاع حمله کند، در آن صورت حقیقت مهمی آشکار خواهد شد.”

اما در مقابل خوریس فوخهوور، وزیر دفاع هلند در زمان قتل عام سربرنیتسا، هیچ مسئولیتی را متوجه کلاه آبی های هلندی نمی داند.

وزیر سابق دفاع هلند در پاسخ به پرسش خبرنگار یورونیوز گفت: “هلند در مورد توانایی اش در دفاع از شهر تحت محاصره به ناروا مورد سرزنش قرار گرفته است. در حالیکه از نظر نظامی دفاع از شهر تحت محاصره ناممکن است. از سوی دیگر نیروهای هلندی در سربرنیتسا تحت فرماندهی افسران فرانسوی و بریتانیایی سازملان ملل عمل می کردند.”

با وجوداینکه تلاشهایی درجریان است تا از پرونده راتکو ملادیج برای روشن کردن

نقش دیگر عوامل فاجعه سربرنیتسا استفاده شود، اما در عمل به نظر می رسد که دادگاه توجه خود را تنها بر ژنرال صرب متمرکز ساخته و او را یگانه عامل این قتل عام می داند.