خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گزارش آژانس انرژی اتمی درباره بحران هسته ای ژاپن

Access to the comments نظرها
گزارش آژانس انرژی اتمی درباره بحران هسته ای ژاپن
اندازه متن Aa Aa

گزارش مقدماتی بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مورد بحران نیروگاه اتمی فوکوشیما تسلیم گشی هوسن مشاور نخست وزیرژاپن شد.
 
در این گزارش، آژانس واکنش ژاپن به این بحران را ستود با این حال، برآورد مسئولان هسته این کشوررا از خطر سونامی غیر واقع بینانه و پایین تر از حد واقعی اعلام کرد. 
 
مایکل ویتمن مسئول تیم هسته ای آژانس می گوید:“شما می توانید ایمنی برنامه های هسته ای را در مقابل خطرات طبیعی تامین کنید اما باید این خطرات را بشناسید تا بتوانید آن ها را مهار کنید. پیش بینی زمان خطر ممکن نیست اما برآورد اندازه آن چرا.”
 
مقامات ژاپنی که در حال راه اندازی مجدد نیروگاه فو کوشیماهستند، می گویند ازدرس های برگرفته از زلزله وسونامی اخیر در بازسازی سیستم ایمنی نیروگاه های اتمی بهره خواهند برد.
 
خسارات ناشی از نشت مواد پرتوزا از راکتورهای اتمی فوکوشیما نسبت به دیگر آسیب های زلزله و سونامی ژاپن پایدارتر است.