خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تریشه خواستار تاسیس وزارت دارایی منطقه یورو شد

نظرها
تریشه خواستار تاسیس وزارت دارایی منطقه یورو شد
اندازه متن Aa Aa

ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در مراسم دریافت جایزه شارلمانی در آلمان، خواستار ایجاد وزارت دارایی واحد برای منطقه یورو شد.

به نظر می رسد، وی یکپارچگی و نزدیکی بیشتر کشورهای عضو را راهکاری مناسب برای اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی دراین منطقه می داند، هر چند تحقق آن را برای آینده دور متصور است.

ژان کلود تریشه دراینباره می گوید:“اتحادیه اروپا به سمت یکپارچگی و رسیدن به یک سیستم فدرال حرکت می کند. در چنین شرایطی تشکیل وزارت دارایی واحد می تواند برای نظارت بر سیاستهای اقتصادی مفید باشد.”

رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا ماههای پایانی حضور خود را در این بانک سپری می کند.