خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلمان ناجی نامحبوب اروپا

نظرها
آلمان ناجی نامحبوب اروپا
اندازه متن Aa Aa

در برنامۀ این هفتۀ مجلۀ بازرگانی به ناهمگونی اقتصاد کشورهای منطقۀ یورو می پردازیم.

به طور مثال نگاهی داریم به نرخ بیکاری در آلمان که به هفت درصد رسید در حالیکه این نرخ در اسپانیا 21 درصد است.

شکی در قدرت اقتصادی آلمان نیست اما گاهی کلام خشن برلین این مسئله را به اذهان متبادر می کند، که آلمان لزوما رفیق مهربان اروپا نیست.

در این برنامه استفان گروبه با توبیاس بلادنا از شرکت سرمایه گذاری دایوا در لندن، پیرامون این موضوع گفتگو می کند.

پیشنهاد ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا مبنی برتشکیل وزارت دارایی اتحادیه اروپا و بحران مالی ناشی از باکتری کشنده ای کولای از دیگر مباحث مطرح در این برنامه است.