خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رهبران دوحزب اصلی پرتغال، رو در روی هم

نظرها
رهبران دوحزب اصلی پرتغال، رو در روی هم
اندازه متن Aa Aa

رهبران دو حزب اصلی پرتغال، پدرو پاسوس کوئیلو، نامزد حزب راست و خوسه سوکراتس، نامزد حزب سوسیالیست، هریک دیگری را به تشدید بحران اقتصادی موجود در این کشور متهم می سازند.

هر دو، در عین حال متعهد شده اند که طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برای نجات اقتصاد این کشورپیاده کنند. انتخابات زودهنگام پرتغال در پی درخواست کمک مالی این کشور از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برگزار شد.

کمک مالی مورد توافق 78 میلیارد یورو است. از این مبلغ 12.6 میلیارد یورو بطور اضطراری برای بازپرداخت بدهی ها به حساب این کشور ریخته شده است.

باید توجه داشت که هفت میلیارد یورو از بدهی های پرتغال باید تا 15 ژوئن تسویه شود.

در مقابل لیسبون باید کسری بودجه اش را تا پایان سال جاری از 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به 5.9 درصد کاهش دهد.

به عبارت دیگر، همزمان در شرایط رکود حاضر، این کشور باید به میزان 5.7 میلیارد یورو صرفه جویی کند و از سوی دیگر در تولید ناخالص داخلی سال های 2011 و 2012 نیز دو درصد رشد داشته باشد.

در این شرایط، مردم پرتغال همچنان شاهد افزایش مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده هستند که سود آنها را کاهش می دهد.

روزا کانها، شهروندی که هجده ساعت در شبانه روز کار می کند، اما این میزان کار را کافی نمی داند. او گفت: “قبل از مداخله صندوق بین المللی پول هم، شرایط دشواری حاکم بود. شرایط آن زمان ما را به زانو درآورده بود. حالا باید بیشتر بپردازیم. شرایط دشوارتر خواهد شد و سختی بیشتری در انتظار ماست. همانطور که الان شرایط سخت و عذاب آور است، این وضعیت بدتر هم خواهد شد.”

به دلیل بحران اقتصادی حاصله از سیاستهای ژوزه سوکراتش، نخست وزیر مستعفی و نامزد کنونی حزب سوسیالیست پرتغال، وی باید برای بدست آوردن اعتماد رای دهندگان به حزب متبوعش بطور جدی بیاندیشد.

به نظر آندره فریر، از دانشگاه لیسبون، مردم از ژوزه سوکراتش بشدت خسته شده اند اما از سوی دیگر می پرسند که آیا بهتر نیست حزب راستگرایی با رویکرد نئولیبرالی داشته باشند تا صندوق بین المللی پول؟

از سوی دیگر، بی تجربگی پدرو پاسوس کوائیلو، نامزد حزب راست در حوزه سیاست از سوی رقبای او بعنوان نقطه ضعف وی تلقی می شود. با این همه، این موضوع به تنهایی مانع از انتخاب وی به عنوان نخست وزیر آینده پرتغال نخواهد شد.