خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سقوط صادرات آلمان

نظرها
سقوط صادرات آلمان
اندازه متن Aa Aa

صادرات آلمان در ماه آوریل کاهش یافت. پس از رشد جهشی صادرات در ماه مارس، میزان صادرات این کشور در ماه آوریل با 5.5 درصد کاهش، بیشترین سقوط را در دو سال گذشته تجربه کرد.

مازاد تجاری آلمان هم در این ماه برای اولین بار در سال جاری کاهش یافت و واردات، 2.1 درصد کمتر از ماه مارس بود.