خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چهارمین انفجار در فروشگاه های آیکیا

نظرها
چهارمین انفجار در فروشگاه های آیکیا
اندازه متن Aa Aa

یک فروشگاه دیگر مبلمان آیکیا هدف بمبگذار یا بمبگذاران ناشناس قرار گرفت.

جمعه در قسمت لوازم آشپزخانه فروشگاه مبلمان آیکیا در شهر درسدن آلمان انفجار کوچکی رخ داد.

ده روز قبل هم سه انفجار در فروشگاههای آیکیا در بلژیک، فرانسه و هلند اتفاق افتاد که هنوز شخص یا گروهی مسئولیت آنها را به عهده نگرفته است.