خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حضور نمایندگان در پارلمان محلی بارسلون با هلیکوپتر

نظرها
حضور نمایندگان در پارلمان محلی بارسلون با هلیکوپتر
اندازه متن Aa Aa

در ادامه تظاهرات ضد فساد اقتصادی و سیاسی دولت اسپانیا، حدود دو هزار معترض اسپانیایی در مقابل پارلمان محلی بارسلون تجمع کردند.

آنها پارچه نوشته هایی را حمل می کردند که بر روی آنها شعار “پارلمان بخاطر انقلاب بسته شده” و “آنها نماینده ما نیستند” نوشته شده بود.

یکی از نمایندگان این پارلمان مورد ضرب و شتم معترضین قرار گرفت و بقیه مجبور شدند با هلیکوپتر در جلسه پارلمان حضور پیدا کنند.

آنها که در نظر داشتند شب را در اعتراض به تصویب تدابیر ریاضت اقتصادی در آنجا بگذرانند که با ممانعت پلیس مواجه شدند.

یک دانشجوی معترض می گوید: “ما باید به اینجا بیاییم و علیه کاهش هزینه ها و کمکهای دولتی اعتراض کنیم. بحران اقتصادی توجیه بی معنی برای این کار است.”

نمایندگان پارلمان محلی پارسلون قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مورد کاهش ده درصدی هزینه های دولتی، درمانی و کمکهای دولتی به افراد کم در آمد، به بحث و گفتگو بپردازند.

مقامات دولتی هم هشدار داده بودند که با افرادی که قصد مسدود کردن مسیر پارلمان را داشته باشند، بطور قاطع برخورد خواهد شد و آنها ممکن است به شش ماه تا یک سال حبس محکوم شوند.