خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جهان هستی از چشم تلسکوپ فضایی هرشل

جهان هستی از چشم تلسکوپ فضایی هرشل
اندازه متن Aa Aa

اجرام سرد کیهانی، صدها هزار کیلومتر دورتر از زمین از خود گرما ساطع می کنند. برای کشف این تشعشعات حرارتی، باید از مادون قرمز بهره جست و این همان کاری است که تلسکوپ فضایی «هرشل» انجام می دهد. کنار زدن حجاب از چهره جهان را در تازه ترین برنامه فضا ببینید.