خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یونان، کم اعتبارترین کشور از نظر اقتصادی

یونان، کم اعتبارترین کشور از نظر اقتصادی
اندازه متن Aa Aa

حدود نه روز دیگر وزیران دارایی منطقه یورو در نشستی درباره کمکهای مالی جدید به یونان تصمیم می گیرند.

این در حالی است که دوشنبه موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور رتبه اعتباری یونان را باز هم کاهش داد و این کشور را به کم اعتبارترین کشور از نظر اقتصادی تبدیل کرد. به این ترتیب خطر افزایش بهره بدهیها بار دیگر بر اقتصاد بیمار این کشور سایه انداخت.

شهروندان خشمگین آتن برای دور جدیدی از اعتصابها در روز چهارشنبه آماده می شوند. اعتصاب کنندگان گفته اند با تجمع در اطراف ساختمان پارلمان مانع حضور نمایندگان در مجلس خواهند شد.

یونان برای پایان دادن به بحران بدهیها به مشارکت بیشتر شهروندان نیاز دارد. و این یعنی افزایش مالیاتها و کاهش هزینه ها که در مواردی با اخراج کارکنان سازمانهای دولتی همراه شده است.

اعتصاب کنندگان می گویند سیاستهای صرفه جویانه جورج پاپاندرو، نخست وزیر این کشور اوضاع دشوار آنها را دشوارتر کرده است.