خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عکاسان تایتانیک در اعماق دریاچه ژنو

عکاسان تایتانیک در اعماق دریاچه ژنو
اندازه متن Aa Aa

زیر دریایی های روسی میر 1 و 2 با برای تخمین میزان آلودگی دریاچه ژنو اعزام می شوند.

این زوج همان هایی هستند که از بقایای ابرکشتی غرق شده تایتانیک نیز تصویر گرفته بودند.

برای بررسی باکتری های منشا آلودگی در دریاچه ژنو، این دو زیردریایی کوچک تا عمق سیصد متری به زیر آب نفوذ خواهند کرد. عمقی که در برابر رکورد غواصی چهارصد متری شان ناچیز است.