محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگویی در حاشیه نمایشگاه هوایی پاریس

گفتگویی در حاشیه نمایشگاه هوایی پاریس
نگارش از Euronews

نمایشگاه هوایی پاریس یکی از مهمترین رویدادها درباره صنعت و تجارت هوایی

است. چه انتظاری از نمایشگاه امسال دارید؟

پیشرفتهای زیادی چه در زمینه تکنیکی چه در زمینه تجاری حاصل شده است. مشخصا صنعت تجارت هوایی، همگام با جهانی شدن اقتصاد به جلو می رود.

در حالیکه یاتا، آژانس بین المللی هوایی، خبر از کاهش سود شرکتهای هوایی می دهد شرکتهای تولید کننده تجهیزات هواپیماها از افزایش تولیدات خود خبر می دهند، تحلیل شما چیست؟

قیمت نفت بسیار بالا رفته است، تعداد مسافران هم کاهش یافته، به همین دلیل شرکتهای هوایی برای ماندن در عرصه رقابت نیازمند سرمایه گذاریهای زیادی در فناوریهای جدید خصوصا انرژی های جایگزین هستند. ما از سرمایه گذاری در فناوریهای جدید استقبال می کنیم. اما شرکتهای که با کاهش سود اقتصادی مواجه اند اگر مدل امروزی را دنبال کنند حتما به موفقیتهای تازه ای دست خواهند یافت.

ایرباس می خواهد تحول جدیدی در موتورهایش ایجاد کند، تا با بهترین تکنولوژی آ320 نئو را روانه بازارکند. نظر شما دراین باره چیست؟

ایرباس مسیر درستی را در پیش گرفته است. موتور هواپیما قلب آن است و مهمترین بخشی که باید فناوری های مدرن را دنبال کند. فکر می کنم که بوئینگ هم باید به این امر تن دهد. در غیر این صورت آنها بازنده بزرگ بازار خواهند بود.

در سراسر دنیا مسافران حالا می دانند که از چه شرکتهای باید استفاده کنند تا ارزان ترین قیمت و بهترین امکانات را داشته باشند، آیا صنعت هوانوردی همچنان در این مسیرگام بر می دارد؟

شرکتهای هوایی ارزان قیمت متاسفانه باید خود را با تکنولوژی جدید هماهنگ کنند. به این دلیل قادر نخواهند بود که مثل گذشته بلیتهای به این ارزانی داشته باشند. با این حال خوب خواهد شد اگر شرکتهای ارزان قیمت بیشتری هم در آسیا مثل اروپا و آمریکا داشته باشیم. 5 تا 10 سال دیگر بسیاری از کشورهای آسیایی نیز شرکتهای هوایی ارزان قیمت زیادی خواهند داشت. یادمان نرود که صنعت هوانوردی ارتباط تنگانگ و مستقیمی با رشد جهانی اقتصاد دارد.