محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایشگاه هوایی پاریس

نمایشگاه هوایی پاریس
نگارش از Euronews

بیش از دو هزار نمایشگاه در دل نمایشگاه پاریس قرار دارد. صد ها مدل هواپیمای جدید و بیش از 200 هزار نفر بازدید کننده نشان از اهمیت ویزه این نمایشگاه دارد.

شما می توانید هرروز در وبسایت یورونیوز اخبار مربوط به این نمایشگاه را دنبال کنید.