محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رقابت بوئینگ و ایرباس در نمایشگاه هوایی پاریس

رقابت بوئینگ و ایرباس در نمایشگاه هوایی پاریس
نگارش از Euronews

جنگ قدرت بین ایرباس و بوئینگ یکبار دیگر در نمایشگاه هوایی پاریس شکل واقعی به خود پیدا کرده است. جدال در شکل، کارایی، عظمت و گستردگی هواپیما از یک طرف و از سوی دیگر بر سر تعداد صندلیهایی است که دو کمپانی برای مسافران تعبیه می کنند. این به آن معنی است که دو غول صنعت هوایی به ابعاد ناوگان هوایی اهمیت ویژه ای می دهند.