خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کامبوج در انتظار محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت

Access to the comments نظرها
کامبوج در انتظار محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت
اندازه متن Aa Aa

امروز رهبران سابق حکومت خمرهای سرخ در کامبوج پاسخگوی چهار سال جنایت علیه بشریت هستند.

کیو سامفان 79 ساله، رییس سابق دولت دموکراتیک کامبوج، ناون چیا 84 ساله، مرد شماره دو حکومت، ایانگ ساری 85 ساله، وزیر سابق امور خارجه و همسرش اینگ تی ریشت 79 ساله، وزیر سابق امور اجتماعی، چهار شخصیت اصلی حکومت خمرهای سرخ هستند که زنده ولی محاکمه نشده اند.

مردم کامبوج بی صبرانه منتظر محاکمه آنها هستند. علاه بر این، آنها مصرند که بداند چرا عاملان جنایت تاریخی از 32 سال گذشته تاکنون محاکمه نشده اند.

پرسش اصلی این است که چرا رهبران حکومت خمرهای سرخ و در راس آنها پل پوت که در ابتدا به عنوان نیروی آزادیبخش شناخته می شدند، به چنین کشتار فجیعی دست زدند؟

در آوریل 75، پس از سالها جنگ داخلی، نظامیان به فرماندهی پل پوت با گرایشات کمونیستی- مائویستی به سرعت قدرت را در دست گرفتند و دیکتاتوری خون و وحشت را بنیاد نهادند.

آنها به بهانه مبارزه علیه امپریالیسم به حذف روشنفکران و آموزش از طریق روی آوردن به کار یدی پرداختند. هزاران نفر از شهروندان به زور به نقاط مختلف فرستاده شدند و در آنچا سرانجام از گرسنگی جان باختند.

طی زمانی که بسیاری اینگونه حذف شدند، زندان تول سلنگ یا اردوگاه اس 21، بطور رسمی برای کسانی درنظر گرفته شده بود که به هر دلیلی دستگیر می شدند، حتی برای موارد بی ربطی مانندعینک زدن به چشم.

مردان، زنان و حتی کودکان اینجا شکنجه و سپس بطرز وحشیانه ای اعدام می شدند.

پانزده هزار نفر در اینجا به این شیوه کشته شدند.

هنگامی که نیروی نظامی ویتنام در سال 1979 برای آزادی مردم وارد اردوگاه شد، به یکباره به وحشت موجود در آنجا پی برد. تنها 4 تا7 نفر از این اردوگاه جان سالم به در بردند.

نزدیک دو میلیون نفر به فرمان خمرهای سرخ کشته شدند.

پل پوت، مسئول مستقیم این کشتارها در سال 1998 در جنگل به مرگ طبیعی مرد و توانست از دست عدالت بگریزد. دوچ، رییس سابق اردوگاه اس 21 به 30 سال زندان محکوم شد.

پس از رسیدگی به اتهامات این چهار متهم، شاید درد و رنج ناشی از چهار سال رعب و وحشت حاکم بر مردم کامبوج اندکی تسکین یابد.