خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شروع دادرسی اعضای ارشد حکومت خمرهای سرخ کامبوج  

شروع دادرسی اعضای ارشد حکومت خمرهای سرخ کامبوج  
اندازه متن Aa Aa

بیش از سی سال، پس از کشتار نزدیک دومیلیون نفر، در کامبوج، در دوران حکومت خمرهای سرخ دادگاه چهار تن از اعضای ارشد آن آغاز شده است.
 
خیو سامفان، رئیس پیشین دولت کامبوج، نوان چیا، دولتمرد بلندپایۀ حکومت، اینگ ساری، وزیر پیشین امور خارجه و همسر او اینگ تیریت، وزیر سابق امور اجتماعی از متهمان دادگاه هستند. برای کامبوج، این مهم‌ترین روند دادرسی در تیره‌ترین فصل تاریخ آن است.
 
ناون چیا، در جلسۀ دادگاه دربارۀ برگزاری آن گفته است: «من از این وضع و برگزاری دادگاه جاری راضی نیستم.»
 
اتهام هایی از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه چهار متهم یاد شده مطرح شده است.
 
یکی از بازماندگان درگیری‌ها در دوران افراد یاد شده، دربارۀ دادگاه این اعضای حکومت خمرهای سرخ گفته است:«آنها نباید از حبس آزاد شوند. خوشحالم که محاکمه می‌شوند چون آن‌ها بستگان مرا کشته‌اند.»
 
چهار متهم حکومت خمرهای سرخ، هر گونه مسئولیت را در قبال ارتکاب جرم در زمان زمامداری خود انکار می‌کنند.
 
سال گذشتۀ میلادی نیز دادگاهی وابسته به سازمان ملل متحد رئیس زندانی که در آن شکنجه در دوران خمرهای سرخ شکنجه صورت می‌گرفت، محاکمه کرد.