خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپاییان اطمینان چندانی به اقتصاد خود ندارند

نظرها
اروپاییان اطمینان چندانی به اقتصاد خود ندارند
اندازه متن Aa Aa

بنا بر اعلام کمیسیون اروپا، ضریب اطمینان اقتصادی کشورهای عضو یورو در ماه ژوئن به 105.1 کاهش یافت.

با کاهش ضریب اعتماد در بخش صنعت و خدمات هفده کشورمنطقه یورو، اطمینان اقتصادی در این منطقه در این ماه بیشتر از آنچه پیش بینی می شد، کاهش یافت.

این چهارمین ماه پی در پی است که ضزیب اطمینان در اقتصاد کشورهای منطقه یورو روند کاهشی را تجربه می کند.