خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال افزایش نرخ بهره در منطقه یورو

نظرها
احتمال افزایش نرخ بهره در منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

احتمال می رود، با توجه به افزایش تورم در منطقه یورو، بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ بهره را هفته آینده افزایش دهد.

نرخ بهره در حال حاضر 1.25 درصد است و پیش بینی می شود این بانک 0.25 درصد بر این نرخ بیافزاید.

جان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا می گوید: “ما می بینیم که از یک سو مطابق سیاستگذاری ها، نرخ بهره پایین است. از سوی دیگر احتمال افزایش تورم وجود دارد. ما مصمم هستیم تورم را به سطح نرخ هدفگذاری شده از سوی بانک مرکزی اروپا کاهش دهیم.”

نرخ تورم در 17 کشور عضو یورو در ماه ژوئن به 2.7 درصد رسید.

ماههاست که نرخ تورم در این منطقه بالاتر ازدو درصد نرخ هدفگذاری شده از سوی بانک مرکزی اروپاست.