خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برنامه های سختگیرانه، گریبان ایتالیا را هم گرفت

Access to the comments نظرها
برنامه های سختگیرانه، گریبان ایتالیا را هم گرفت
اندازه متن Aa Aa

بحث در مورد برنامه سختگیرانه اقتصادی دولت ایتالیا در کابینه آغاز شد.

بر اساس این طرح، دولت تا سال 2014 میلادی 47 میلیارد یورو صرفه جویی می کند.

در نشست روز پنج شنبه، وزیر دارایی مطمئن بود که کابینه از این طرح حمایت می کند، اما روسی بیندی، رییس حزب دموکرات که حزبش مخالف دولت است با این طرح مخالف است.

وی می گوید: “این طرح نشان می دهد که برلوسکنی می داند که دولتش ماندگار نیست. این یک طرح پیش از انتخابات است. اما آنچه کشور ما نیاز دارد، رشد اقتصادی بدون آسیب رساندن به شهروندان است.”

بنابر پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری 1.1 درصد و بدهی هایش 120 درصد تولید ناخالص داخلی اش خواهد بود.

کشوری که از کسری بودجه چهارونیم درصد تولید ناخالص داخلی رنج می برد.