خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

منع کشت محصولات از نظر ژنتیکی دستکاری شده

Access to the comments نظرها
منع کشت محصولات از نظر ژنتیکی دستکاری شده
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که کشور های عضو اتحادیه می توانند کشت محصولات از نظر ژنتیکی دستکاری شده را ممنوع کنند. کمیسیون اروپا زمینه تصمیم خود را که بر رای پارلمان اروپا استوار است، اخلاقیات توصیف کرده است، اما برای گزارشگر، کرونین لوپاژ، دلایل محیط زیستی آنرا نمی توان نادیده گرفت.

“در دستورنامه اولیه، قرار بر این بود که نواحی مزروعی اروپا جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد، اما این مطالعات انجام نشد. آب و شرایط محیطی در هر کشوری فرق می کند. مثلا آب و هوا و گیاهان در ایتالیا و سوئد و نیزروش کشت و زرع در این دو کشور متفاوتند. بنابراین، پیشنهاد من این است که این عوامل که نمیتوان آنها را در سطح اروپا ارزیابی کرد، مد نظر گرفته شود.”

اما ممنوع کردن کشت اینگونه محصولات در محدوده کشورها پاسخ مسئله است؟ برای مثال در بلژیک، نیمی از کشور مخالف و نیم دیگر موافق کشت محصولات از نظر ژنتیکی دستکاری شده هستند.

ما در یک مزرعه کشت سیب زمینی را در بلژیک می گشائیم که در آن پرورش سیب زمینی که در مقابل آفت مقاوم باشد، از طریق ژنتیک مورد آزمایش است.

مخالفان دستکاریهای ژنتیکی، اما، این مزرعه را در ماه گذشته هدف حمله قرار دادند. صاحب این مزرعه در دفاع می گوید نگرانی معترضین از سرایت تخم اینگونه محصولات به مزارع طبیعی بیجاست.

“ برای این آزمایش، همه گونه اقدامات احتیاطی را در نظر گرفتیم. برای مثال، مسئله پرواز زنبورهای عسل از مزرعه ما به مزارع طبیعی و سرایت گرده های از نظر زنتیکی دستکاری شده به گیاهان طبیعی مطرح بود. باید بگویم زنبور عسل بروی گل سیب زمینی نمی نشیند.”

اما دیگر محصولات مثل ذرت چطور؟ می شود آنها را هم از آلودگی به گرده های مورد آزمایش حفظ کرد؟

“سال گذشته همزیستی این دوگونه محصول را مورد آزمایش قرار دادیم و بروشنی نشان دادیم که یک فاصله پنجاه متری میان آنها برای جلوگیری از این سرایتها کافی است.”

در بخش جنوبی بلژیک، قانون، این فاصله را ششصد متر تعیین کرده است.

اگر روزی این سیب زمینی ها به بازار بلژیک راه پیدا کنند، این سئوال میان مردم مطرح خواهد شد که سیب زمینی با ژن دستکاری شده میخواهند یا طبیعی؟

“بدون شک طبیعی” !