خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انقلاب یاسمن و بحران لیبی دلیل ترس گردشگران

نظرها
انقلاب یاسمن و بحران لیبی دلیل ترس گردشگران
اندازه متن Aa Aa

هر روز دهها پناهنده لیبیایی برای فرار از درگیری ها، از مرز ذهیبه عبور می کنند. ما در جنوب تونس هستیم، جایی که ساکنانش دست کمک به همسایه های لیبیاییشان دراز کرده اند. اما در این سرزمین مهمان پذیر از گردشگران خبری نیست.

گزارشگر این هفته، شما را در مرز لیبی و تونس، به جزیره جربة می برد.