خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

صربستان خواهان بررسی مستقل تجارت اعضای اسیران جنگی خود

نظرها
صربستان خواهان بررسی مستقل تجارت اعضای اسیران جنگی خود
اندازه متن Aa Aa

صربستان طرحی را دربارۀ رسیدگی به موضوع تجارت احتمالی اعضای بدن اسیران جنگی صرب، به سازمان امنیت و همکاری اروپا می فرستد. هدف این طرح که در بلگراد، پایتخت صربستان ارائه شده، رسیدگی بدون نظارت سازمان ملل متحد به پروندۀ تجارت اعضای اسیران صرب توسط نیروهای سابق ارتش کوزوو در جنگ سال ۱۹۹۹ این کشور است.

گوردانا چومیچ، عضو هیئت صرب ارائه دهندۀ طرح یاد شده، دربارۀ هدف از این کار در مصاحبه ای گفته است: «هدف ما فرستادن پیامی آشکار و رعایت عدالت دربارۀ کشتگان جنگ کوزوو با توجه به تمامی موازین دموکراتیک است. ما می‌خواهیم از حوادث غم انگیز مشابه و وقوع تجارت اعضای انسان در اثر جنایت‌های جنگی و وجود بازار سیاه قاچاق اعضای بدن جلوگیری کنیم.»

هاشم تاچی، نخست وزیر کوزوو و بنیانگذار “ارتش آزادی بخش” آن، که تا سال ۱۹۹۹ فرمانده این نیرو نیز بود، پیش‌تر وعدۀ همکاری های حقوقی دربارۀ موضوع تجارت اعضای انسان در جنگ کوزوو را با نهادهای حقوقی داده بود.

براساس مدارکی که در سال ۲۰۰۳ به دست آمده است، ممکن است برخی از اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو در سرقت و قتل اسیران صرب در جنگ سال ۱۹۹۹ با آنها و خارج کردن برخی اعضای بدن شان دست داشته‌ باشند.