خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیامد برنامۀ ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا برای قشر متوسط

نظرها
پیامد برنامۀ ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا برای قشر متوسط
اندازه متن Aa Aa

مجلس قانونگذاری ایتالیا روز جمعه به لایحۀ ریاضت اقتصادی دولت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور رأی اعتماد داد. با اجرای برنامۀ ریاضت اقتصادی، دولت ایتالیا قصد دارد ۴۸ میلیارد یورو در بخش های خدمات عمومی، حقوق بازنشستگان و خدمات بهداشتی و درمانی صرفه جویی کند. منتقدان این طرح ریاضتی بر این باورند که لایه های کم درآمد ایتالیا با اجرای آن آسیب خواهند دید.
 
جیمز والستون، استاد یک دانشگاه آمریکایی در رم، پایتخت ایتالیا، در مصاحبه ای دربارۀ برنامه های ریاضتی دولت سیلویو برلوسکونی گفت:«عدۀ بسیاری از مردم ایتالیا در آستانۀ مشکلات بیشتری هستند، به خصوص طبقۀ متوسط، قشر کم درآمد و کارگران. در مجموع طبقات فقیرتر جامعه. این به معنای درگرفتن اعتراض های اجتماعی است. اما به نظر نمی رسد که این اعتراض ها شبیه رخدادهای یونان باشند.»
 
در همین حال روز جمعه، جمعی از کارگران و شاغلان بخش خدمات عمومی در برابر وزارت دارایی ایتالیا اعتصابی دو ساعته برگزار کردند.   
 
 
ایتالیا پس از یونان بیشترین بدهی‌های دولتی را در منطقۀ یورو دارد. این کشور قصد دارد در سال ۲۰۱۱ کسری بودجۀ خود را به ۹ / ۳ درصد، در سال ۲۰۱۲ به ۷ / ۲ درصد و در سال ۲۰۱۳ به ۵ / ۱ درصد تولید ناخالص ملی خود برساند تا در سال ۲۰۱۴ کسری بودجه اش را به طور کامل جبران کند.