خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سوخت گیاهی جای سوخت فسیلی را خواهد گرفت؟

نظرها
سوخت گیاهی جای سوخت فسیلی را خواهد گرفت؟
اندازه متن Aa Aa

“سرسبزی” شعار شرکت بیوونز، بزرگترین کارخانه تولید بیواتانول است. بیو اتانول از تخمیر گندم، و چغندر قند حاصل می شود. کارخانه بیوونز قادر به تولید سیصد میلیون متر مکعب بیواتانول در سال است که به گفته مدیران آن، می تواند تا %70 از میزان گازهای گلخانه ای بکاهد .

سخنگوی این کارخانه می گوید تولید آنها به تولید مواد غذایی برای مردم لطمه نمی زند.

“ما مازاد چغند قند را که مورد مصرف مردم نیست به کار می گیریم و آنرا به انرژی تبدیل می کنیم.”

کمیسیون اروپا روز سه شنبه برای نخستین بار مهر تایید خود را بر پایدار بودن روند تولیدات کارخانه بیوونز گذاشت.

کمیسر کمیسیون اروپا مسئول امور انرژی می گوید:

“گیاهان در حال حاضر، ماده اصلی بخش اعظم سوخت های طبیعی هستند. به همین

دلیل نباید بگذاریم جنگلهای باران زا یا محیط زیست آسیب ببیند.”

اما برخی کارشناسان معتقدند که این طرح می تواند در زمینهایی که برای کشاورزی استفاده نمی شوند، تغییراتی بدهد.

“ گزارشهای مربوط به استفاده غیر مستقیم از زمینهای کشاورزی باید تا پایان ماه جاری در اختیار کمیسیون گذاشته می شد. اما چنین نشد علیرغم اینکه مطالعات خودشان نشان می داد که برخی از انواع سوخت های گیاهی برای محیط زیست خطرناکتر از سوخت فسیلی هستند.”

تحقیقات انستیتوی سیاستهای محیط زیستی اروپا نشان می دهد که تا سال 2020 کمتر از ده درصد سوخت مورد استفاده در نقل و انتقالات، گیاهی خواهد بود که به معنی آن است که زمینی به وسعت کشور هلند به این کار اختصاص داده خواهد شد.