خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نقش بانک مرکزی اروپا در بحران بدهی ها

نظرها
نقش بانک مرکزی اروپا در بحران بدهی ها
اندازه متن Aa Aa

انتظار می رود که باک مرکزی اروپا باید نقش مهمی در روند غلبه حوزه یورو بر بحران بدهی ها داشته باشد.

اما بانک مرکزی تحت ریاست جان کلود تریشه، بدهی های زیادی به بار آورد. اعم از اوراق قرضه دولتی یونان و نیز بدهی ها در کشورهای دارای اقتصاد لرزان مانند ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا.

طبق محاسبه نهادهای تحقیقاتی اروپا، بدهی های دولت یونان، به تنهایی برابر با یکصد و نود میلیارد یورو است. این مبلغ دوبرابر ذخیره بانک مرکزی است که بخشی از آن نیز غیر قابل تبدیل به پول نقد است.

اما آیا سران کشورهای حوزه یورو خواهند توانست راه حل شگفت انگیزی برای این مسئله بیابند؟

دیرک مولر، تحلیلگر اقتصادی می گوید:

“تنها راه حلی که متصور است، خرید زمان برای برگرداندن بحران به عقب است. شما نمی توانید راه حل بزرگ دیگری را انتظار داشته باشید. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بازارها معجزه کنند.”

ظاهرا از صندوق بین المللی پول نیز نمی توان درخواست زیادی داشت، زیرا آنها نیز به شدت درگیرند. این صندوق هشدار می دهد که برای غلبه بر بحران بدهی ها به اقدامات فوری نیاز است، در غیر اینصورت بحران به دیگر کشورهای حوزه یورو سرایت خواهد کرد.