خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشاهدات بازماندگان از تیر اندازی درنروژ

نظرها
مشاهدات بازماندگان از تیر اندازی درنروژ
اندازه متن Aa Aa

بمب گذاری در اسلو و حمله مسلحانه به اردوی حزب حاکم برای نوجوانان خونین تر رویداد در نروژ از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به شمار می رود. نیروهای نجات همچنان به دنبال اجساد افرادی می گردند که در اردوگاه تابستانی حضور داشته اند و برای نجات خود به دریا پناه برده اند و اکنون اثری از آنها نیست.

یکی از نجات یافتگان این اردوگاه تابستانی از مشاهدات خود می گوید:” مردی را دیدم که لباس پلیس به تن داشت و ناگهان شروع به تیراندازی به سمت افرادی کرد که در اطرافش بودند.او کیفی با خود حمل می کردکه تعداد زیادی اسلحه و مهمات در آن بود.بعد از آن تعداد زیادی را دیدم که مجروح شده بودند. من هنوز شوکه هستم و

نمی توانم همه چیز را به خاطر بیاورم فقط می توانم بگویم افراد زیادی بودند که نیاز به کمک داشتند ولی نمی توانستم کاری برای آنها انجام دهم.”

دیگری نیز می گوید:” او آمد و به همه افرادی که دراردوگاه بودند گفت که در یک جا جمع شوند و مردم ترسیدند و برای نجات خود فرار کردند و او نیز شروع به تیراندازی به سمت آنها کرد. او به همه تیر اندازی می کرد و اصلا فکر نمی کرد فقط تیراندازی می کرد.”