خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ابعاد تازه ای از فعالیت های عامل حملات نروژ

Access to the comments نظرها
ابعاد تازه ای از فعالیت های عامل حملات نروژ
اندازه متن Aa Aa

آندرس بوهرینگ برویک، فردی که روز جمعه دست کم 93 نفر را در نروژ به قتل رساند، یک راست گرای تندرو، اسلام ستیز و یک ضد چند فرهنگی است که از چند سال پیش افکار افراطی خود را منتشر کرده بود.

وی پیش تر، یک ویدئوی دوازده دقیقه ای بر روی اینترنت منتشر کرده بود و در آن از لزوم مبارزه علیه رشد اسلام و چند فرهنگی شدن اروپا سخن گفته بود.

برویک 32 ساله در صفحه فیسبوک اش، خود را یک مسیحی معرفی کرده بود.

قرار است دادگاه او به صورت علنی تشکیل شود.

وکیل وی می گوید: “موکل من در برابر دادگاه حاضر خواهد شد و انگیزه اش را به تفصیل خواهد گفت. هرگز با چنین پرونده ای در اروپا برخورد نکرده ایم. این قضیه به لحاظ حقوقی در سراسر اروپا بی سابقه است.”

برویک پیش تر یک کتاب پانصد صفحه ای منتشر کرده بود و در آن باورهای خود را به روشنی توضیح داده و از دیگران خواسته بود به او بپیوندند. او در این کتاب، نحوه مبارزه علیه پدیده چند فرهنگی را تشریح کرده و توضیحات دقیقی راجع به ساخت بمب ارایه داده بود.

برویک ظاهرا با همین روش بمبی را ساخته بود که روز جمعه در مرکز اسلو و در نزدیکی ساختمان های دولتی منفجر شد.