خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جلبکهای دریایی در فرانسه قربانی می گیرند

جلبکهای دریایی در فرانسه قربانی می گیرند
اندازه متن Aa Aa

جلبکهای سبز دریایی بار دیگر در سواحل بروتاین واقع در شمال غربی فرانسه دردسرساز شده است.

بر اساس این گزارش از ابتدای ماه ژوئیه تاکنون به دلیل وجود این جلبکها دستکم جسد هجده جاندار در این منطقه یافت شده است.

کارشناسان بخارات سمی متصاعد از این جلبکها را عامل مرگ حیوانات می دانند.

زیست شناسان و مدافعان محیط زیست از خطر تولید مواد سمی اظهار نگرانی کرده و

کشاورزی صنعتی را عامل گسترش این پدیده عنوان می کنند.

یکی از کارشناسان محلی محیط زیست می گوید:«آنچه ما در سواحل بروتاین می بینیم، آن است که در امتداد بسیاری از آبراههای شیرین، کشت باکتری صورت می گیرد و بعضی از آنها عامل تولید زباله های سمی هستند.»

گزارش ها حاکی از جمع آوری 9 هزار تن جلبک سبز در سواحل بروتاین است.

تحقیقات درباره این معضل زیست محیطی ادامه دارد و قرار است که نتیجه آن هفته آینده اعلام شود.