خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کوبا مصمم به انجام اصلاحات

نظرها
کوبا مصمم به انجام اصلاحات
اندازه متن Aa Aa

در سالگرد ‘روز شورش’ در کوبا، معاون رئیس جمهوری این کشور بر ادامه برنامه های اصلاحات اقتصادی و سیاسی دولت تاکید کرد.

خوزه رامون ماچادو همزمان با سالگرد روزی که حمله فیدل کاسترو به پادگان مونکادا آغازی شد بر سرنگونی فلوخنسیو باتیستا، رژیم دیکتاتوری تحت حمایت آمریکا، گفت:“به صراحت با مردم صحبت می کنیم. مردم مطمئن باشند که بدون تعجیل و در عین حال بدون تعلل، رو به تعالی سوسیالیسم در کوبا حرکت می کنیم.”

بخش عمده اقتصاد، کشاورزی، حمل ونقل و مالکیت زمین و ساخت و ساز درانحصار دولت است که گفته می شود باعث رواج رشوه شده است.

یک لوله کش با شِکوه از موضوع پرداخت رشوه برای پیش بردن کارها می گوید:“پول دارم اما موفق به خرید خانه نشده ام. با پرداخت رشوه صاحب خانه شدن ممکن است اما اگر بفهمند، خانه توقیف شده و همه چیز از دست می رود. خرید وفروش اینجا هنوز نهانی و پنهانی است.”

حدود 58 سال از روزی که فیدل کاسترو با یاران خود به پادگان مونکادا حمله کرد می گذرد. این حمله به خون کشیده شد اما آغازی شد بر انقلاب کوبا، انقلابی که پس از نیم قرن، در برآوردن آزادی های فردی و برابری برای شهروندان با سوالهای اساسی روبرو است.