خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران در مرز صربستان و کوزوو

نظرها
بحران در مرز صربستان و کوزوو
اندازه متن Aa Aa

درگیری ها در مرز صربستان و کوزوو همچنان ادامه دارد.

نیروهای ناتو روز جمعه کنترل یک پستی مرزی در منطقه مورد مناقشه دو کشور را در اختیار گرفتند. صربستان نیز با ارایه گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد از این شورا خواست تا به حوادث پیش آمده در منطقه رسیدگی کند.

بر اساس گفته یک شاهد عینی، شدت درگیری ها در پست اطراف مرزی یارینیه به حدی است که 25 تن از ماموران گمرک، نیروهای پلیس صربستان، کوزوو و اروپا، به سوی دیگر مرز گریختند.

دو پست مرزی یارینیه و برنیاک، به تازگی به دستور دولت کوزوو برای اعمال تحریم علیه ورود کالاهای صرب به کوزوو دایر شده اند.

شب گذشته نیز عده ای از جوانان صرب یارینیه، پست مرزی این منطقه را به آتش کشیدند. برخوردهای خشن در این نقطه معمول است، ولی حادثه شب گذشته خشن ترین درگیری در این منطقه بود.

پنجشنبه نیز یک افسر پلیس کوزوو که توسط جوانان صرب زخمی شده بود پس از دو روز جان داد.

ساکنان یارینیه حاکمیت کوزوو بر این منطقه را برسمیت نمی شناسند و خواهان الحاق آن به صربستان هستند.