خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موافقت مجمع ملی کوبا با اصلاحات اقتصادی جدید

نظرها
موافقت مجمع ملی کوبا با اصلاحات اقتصادی جدید
اندازه متن Aa Aa

سیاستمداران کوبا سرانجام زمینۀ اصلاحات لازم برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی این کشور را هموار کردند. ۶۰۰ تن از اعضای مجمع ملی کوبا روز دوشنبه با خطوط کلی سیاست های اقتصادی و اجتماعی جدید این کشور موافقت کردند. دولت کوبا از سال ۲۰۱۰ این سیاست ها را شکل داده و در ششمین کنگرۀ تک-حزبی و کمونیستی این کشور به تصویب رسانده بود.

رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، دربارۀ لزوم این اصلاحات گفت:«بیایید ذهن مان را از افکار بی‌معنی پاک کنیم و از یاد نبریم که دهۀ نخست قرن بیست و یکم گذشته و زمان اصلاحات فرا رسیده است.»

وی همچنین از رشد اقتصادی ۹ / ۱ درصدی کشورش خبر داد و گفت:«نه امپریالیسم آمریکا، بلکه اشتباه‌های ما بزرگ‌ترین دشمنان مان هستند.»

دولت کوبا در قالب اصلاحات جدید قصد دارد الگوی سوسیالیستی حکومت کنونی خود را حفظ کند و اقتصاد را با نوآوری‌های بخش خصوصی رونق ببخشد.