خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رأی گیری در سنای آمریکا دربارۀ افزایش سقف بدهی ها

نظرها
رأی گیری در سنای آمریکا دربارۀ افزایش سقف بدهی ها
اندازه متن Aa Aa

عصر روز سه شنبه به وقت محلی مجلس سنای آمریکا نتیجۀ رأی گیری و تصمیم نهایی خود را دربارۀ لایحۀ افزایش سقف مجاز بدهی های این کشور اعلام می کند. به دلیل اکثریت دموکرات ها در سنا تصویب این لایحه قطعی به نظر می رسد. لایحۀ یاد شده روز دوشنبه از از بزرگ ترین مانع خود، یعنی تصویب مجلس نمایندگان آمریکا گذشت که در اختیار جمهوری خواهان است. 
 
دموکرات ها و جمهوری خواهان هفته ها بر سر این موضوع اختلاف داشتند، اما سرانجام جمهوری خواهان با اعمال خواسته های بیشتری در این زمینه، با افزایش سقف مجاز بدهی های آمریکا موافقت کردند.
 
آمریکا برای ساماندهی وضعیت بدهی هایش، در دو مرحله قصد کاهش بودجه را دارد: در بخش بودجۀ نظامی و خدمات اجتماعی. باراک اوباما، رئيس جمهوری آمریکا، موفق نشد قوانین جدیدی برای دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان تصویب کند. اما مصوبۀ جدید به دولت وی اجازه می دهد بدون منع قانونی استقراض های بیشتری داشته باشد.