خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایتالیا در برابر فشار مضاعف بانک مرکزی اروپا

نظرها
ایتالیا در برابر فشار مضاعف بانک مرکزی اروپا
اندازه متن Aa Aa

موضوع نگرانی ایتالیا از آینده مالی، عنوان بیشتر روزنامه‌های صبح سه شنبه ایتالیا را به خود اختصاص داد.
 
در نامه محرمانه فرساتده شده از سوی بانک مرکزی اروپا به سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا از وی خواسته شده تا به منظور برخورداری از حمایتهای مالی به شرایط این بانک تن دهد و بتواند بجای سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۳ به تعادل بودجه دست یابد.
 
ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا در این زمینه گفت: «ما طی چند روز گذشته بطور روشن و واضح از دولت ایتالیا خواسته‌ایم به منظور سرعت بخشیدن به بهبود شرایط مالی، در موارد تعیین شده تصمیم قطعی بگیرند. از دولت اسپانیا نیز چنین چیزی را خواسته‌ایم.»
 
بی‌سبب نیست که برلوسکونی، جمعه گذشته بر اقدامات جدید برای دستیابی به بوجه متعادل، آن هم یک سال پیش از برنامه تاکید داشت. آنچه که به مثابه تغییری قابل توجه در استراتژی برلوسکونی که همواره از سلامت اقتصاد ایتالیا دفاع می‌کرد محسوب می‌شود.
 
سیلویو برلوسکونی، جمعه گذشته ضمن تاکید بر انجام اقدامات چدید در زمینه اقتصادی گفته بود: «باید متوجه باشیم که جهان در بحرانی مالی ای فرو رفته که هر کشوری را تحت تاثیر قرار داده است. بحران جهانی به خودی خود صرف نظر از واقعیت اقتصادی و پایه های اقتصادی هر کشوری، بر شدت بحرانهای موجود می‌افزاید.»
 
این جنجال جدید نخست وزیر ایتالیا را برای یکبار دیگر هدف انتقادات مخالفان او قرار داد که او را به اداره کشور تحت نظارت قدرتهای خارجی متهم می‌کنند.
 
با این حال بنا به باور تحلیل گران، برای برلوسکونی که از حمایت و پشتیبانی بازار برخوردار است، اقدامات جدید به منزله بازگرداندن اعتماد به نفس به اوست.