خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ساخت اولین ناو هواپیمابر، نمادی از اقتدارچین؟

ساخت اولین ناو هواپیمابر، نمادی از اقتدارچین؟
اندازه متن Aa Aa

چینی ها اولین ناو هواپیمابر خود را به آب انداختند، اتفاقی که هر چند در نگاه اول مهم به نظر نمی رسد اما از نظر نمادین جایگاه ویژه ای خصوصا برای رقبای این ابر قدرت نوظهور اقتصادی دارد.

ابر قدرتی که تمام توانش را بکار گرفته تا چون دیگر رقبایش از نقطه نظر نظامی و امنیتی نفوذ زیادی در جهان پیدا کند.

صاحبنظران بر این باورند که ناو هواپیما بر چینی برای افزایش قابلیت هایش نیاز زیادی به افزایش ظرفیت های ارتباطی، وجود متخصصان و ملوانان مجرب و کارکشته دارد. ظاهرا ارتش پر جمعیت ترین کشور دنیا هنوز به این مهم دست پیدا نکرده است.