خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تیموشنکو: دادستان ها، ماشین سرکوبند

Access to the comments نظرها
تیموشنکو: دادستان ها، ماشین سرکوبند
اندازه متن Aa Aa

دادگاه کی یف، تقاضای وکلای یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، مبنی بر عزل دو دادستان پرونده وی را رد کرد.
 
نخست وزیر سابق، دو دادستان دادگاه را “در خدمت ماشین سرکوب مخالفان” خوانده است. وی متهم به سو استفاده از قدرت در زمان تصدی پست نخست وزیری است.
 
لیلیا فرولوا، یکی از دو دادستان دادگاه خانم تیموشنکو، با بیان اینکه که تصمیم دادگاه حقانیت ادعای دادستانی را تایید کرد، گفت: “ما مستندات قانونی را ارایه دادیم، ولی این منصفانه نیست که وکلای مدافع طوری رفتار کنند که گویی اساس اتهامات را متوجه نشده اند.“  
 
دادگاه کی یف، روز دوشنبه تقاضای آزادی موقف خانم تیموشنکو تا پایان دادرسی رد کرده بود.
 
همزمان با جلسه روز چهارشنبه دادگاه، بسیاری از هواداران خانم تیموشنکو در نزدیکی محل برگزاری آن تجمع کردند. نمایندگان تمام گروه های اپوزیسیون از جمله گروه “اوکراین ما“، حزب ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری سابق در این تجمع شرکت کرده بودند.
 
نخست وزیر سابق متهم است که در انعقاد قرارداد واردات گاز از روسیه، در سال 2009 خسارت سنگینی را متوجه کشور کرده است.