خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازگشت ثباث نسبی به بازارهای بورس اروپا

نظرها
بازگشت ثباث نسبی به بازارهای بورس اروپا
اندازه متن Aa Aa

با توجه به رشد شاخص های بورس در برخی کشورهای آسیایی بازارهای بورس اروپا روز پنج شنبه شاخص‌های رو به رشدی را به نمایش گذاشتند. بازاراهای بورس آلمان نیز روز پنج شنبه را با رشد شاخص بورس شروع کردند.

شاخص سهام «داکس» آلمان روز پنج شنبه ۱۳ / ۲ درصد افزایش نشان داد. به دنبال رکود بازارهای بورس در اروپا و آمریکا به دلیل بحران بدهی‌ها در آنها، شاخص سهام داکس روز چهارشنبه یازدهمین روز رکود خود را پشت سر گذاشته بود. روز چهارشنبه شایعه‌هایی دربارۀ کاهش ارزش اوراق قرضۀ فرانسه منتشر شده بود که تأثیر منفی خود را در بازار داشت.

روز پنج شنبه داد و ستد سهام بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال» در بازار بورس پاریس نیز موقتأ قطع شد. علت این امر زیان تقریباً ۲۰ درصدی در معاملات روز گذشتۀ آن بود.

در بازارهای بورس اروپا رکود منطقۀ یورو نگرانی عمدۀ بسیاری از سرمایه گذاران است. این نگرانی تا حد زیادی به جاست، زیرا باید در میان کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه باید تدابیر صرفه جویی اقتصادی خود را آغاز کنند.