خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توقف ورود به مجسمۀ آزادی برای تعمیر

نظرها
توقف ورود به مجسمۀ آزادی برای تعمیر
اندازه متن Aa Aa

ورود به مجسمه آزادی در بندر نیویورک، برای مدتی متوقف می‌شود. کمی پس از ۱۲۵سالگی ساخت این مجسمه قرار است ورود به محوطۀ داخلی آن برای انجام کارهای بازسازی و نصب آسانسور متوقف شود. این کار هزینه‌ای معادل نوزده میلیون یورو در بر خواهد داشت. با وجود این، منطقۀ اطراف این مجسمه به روی بازدیدکنندگان باز خواهد بود.