خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درگیری خشن در اسپانیا برای ورود به دیسکو

نظرها
درگیری خشن در اسپانیا برای ورود به دیسکو
اندازه متن Aa Aa

صدها جوان چهارشنبه شب با پلیس اسپانیا درگیر شدند. این درگیری ها در یک منطقه توریستی به نام «جورت دل مره» در نزدیکی مرز فرانسه روی داد.

در این حادثه 22 نفر از جمله 9 مامور پلیس زخمی شدند.

زد و خورد از زمانی آغاز شد که پلیس به دلیل نقص فنی دستگاه تهویه هوای یک دیسکو از ورود جوانان به آن جلوگیری کرد.

بیست گردشگر بین 20 تا 22 سال از پنج ملیت مختلف ، توسط پلیس بازداشت شده اند. سیزده تن از بازداشت شدگان فرانسوی هستند. این عده تنها برای دیدن این دیسکو به اسپانیا سفر کرده بودند.

پلیس می گوید، زمانی که دستگاه تهویه هوای دیسکوی «کولوسوس» خراب شد، بیش از هزار و هشتصد نفر در آن بودند و نمی توانسته است به افراد اجازه ورود دهد.