خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایتالیا اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی اروپا را به کار می بندد

نظرها
ایتالیا اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی اروپا را به کار می بندد
اندازه متن Aa Aa

جولیو ترمونتی، وزیر اقتصاد ایتالیا بر به کار بستن خواسته های بانک مرکزی اروپا در سیاستهای اقتصاد این کشور کشور تاکید کرد.

ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است، از طرف بانک مرکزی اروپا برای به کار بستن اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود تحت فشار بوده است.

جولیو ترمونتی به اعضای یک کمیته پارلمانی ایتالیا گفت که دولت این کشور حاضر است در راستای آزادتر کردن اقتصاد گامهایی برداردريال اما همچنان برنامه ریزی برای صرفه جوییهای بیشتر در سال جاری و دو سال آینده میلادی ادامه دارد.

این در حالی است که یکی از متحدان اصلی حزب حاکم ایتالیا بانک مرکزی اروپا را به برنامه ریزی برای سرنگونی دولت برلوسکونی متهم کرده بود.

بانک مرکزی اروپا هفته گذشته، برای حمایت از اقتصاد بحران زده ایتالیا و اسپانیا خرید اوراق قرضه دولتی این دو کشور را آغاز کرد.

تصویب سیاستهای ریاضت اقتصادی نارضایتیهایی را در میان ایتالیایی ها به همراه داشته است.