خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سمر یزبک: "انقلاب مردم سوریه متوقف نخواهد شد"

Access to the comments نظرها
سمر یزبک: "انقلاب مردم سوریه متوقف نخواهد شد"
اندازه متن Aa Aa

سمریزبک نامی است آشنا برای سوریها، او یکی از نویسندگان توانای سوریه است. نویسنده ای که هر چند رمان می نویسد اما ظاهرا دستگاه فرهنگی دولت سوریه نوشته های او را فراتر از خطوط قرمز می داند.

سمر یزبک از آغاز ناآرامیهای سوریه 5 بار توسط دستگاه اطلاعاتی حکومت بشاراسد دستگیر شده است و سرانجام از مرز بصورت غیر قانونی فرار کرده و حالا در فرانسه است.

“در زندان مردان جوانی را دیدم که مثل لاشه حیوانات بگوشه ای افتاده بودند. صورتهای خونین، بینی های شکسته، چشمهای شکافته شده و ورم کرده و همه دراز کش از شدت ضعف بودند.”

“ترسیده بودم و این ترس هنوز همراه من است.”

“انقلاب مردم سوریه متوقف نخواهد شد. مردم سوریه دیگر توسط گروهی لات و اوباش اداره نخواهند شد. هیچ حکومتی با ریختن خون مردم پا بر جا نمی ماند.”

سمر یزبک از یک خانواده علوی و نزدیک به حکومت سوریه است. خویشاوندانش اکثرا در حکومت مقامی دارند.

او اما ترجیح داده است به مخالفان بپیوندد و به نوعی به نماد مقاومت مخالفان دولت بشاراسد تبدیل شد.