خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دیوار برلین و ملت دو پاره

نظرها
دیوار برلین و ملت دو پاره
اندازه متن Aa Aa

جنگ جهانی دوم، آلمان را دو پاره کرد، شرق در اختیار کمونیست ها و غرب در دست لیبرال ها، مملکت و ملتی دو پاره.

شانزده سال پس از جنگ، در سال 1340 دیوار برلین، دنیای کمونیسم را از جهان لیبرال جدا کرد، دیوار بلندی که یکی از محافظت شده ترین مرزهای تاریخ بشریت بود.

پس از جنگ و استقرار حکومت کمونیستی در آلمان شرقی، بیکاری و فقر موجب شد تا هر روز تعداد بیشتری از مردم این کشور به سوی غرب بگریزند. همین امر، نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی را واداشت تا مرز دو آلمان را به گونه ای محافظت کند که دیگر کسی نتواند از آن فرار کند.

دیوار برلین درآبان 1368 فروریخت، اما خاطرات تلخ آن همچنان باقی است.