خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بیست سال پس از کودتای ناکام علیه گورباچف

نظرها
بیست سال پس از کودتای ناکام علیه گورباچف
اندازه متن Aa Aa

بیست سال پیش، در روز ۱۹ اوت سال ۱۹۹۱ کودتایی ناموفق علیه میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد. بوریس یلتسین که پس از فروپاشی شوروی با انتخابات دموکراتیک، نخستین رئیس جمهوری روسیه شد، پس از آغاز کودتای یاد شده با رفتن به خیابان از بالای یک تانک مردم را به مخالفت و مقاومت در برابر آن فرا خواند. تصویر این کار وی در سراسر جهان بازتاب یافت و مردم روسیه را نیز به خیابان کشاند.

همزمان با مسافرت میخائیل گورباچف برای مرخصی به شبه جزیره کریمه، در مجاورت دریای سیاه، گنادی یانایف، معاون اول رئیس جمهوری در آن زمان، با ارائۀ یک گواهی پزشکی جعلی اعلام کرد که میخائیل گورباچف به دلیل بیماری قادر به انجام وظایف خود نیست. پس از آن هشت عضو قدیمی و تندروی حزب کمونیست شوروی در مسکو قدرت را به دست گرفتند و میخائیل گورباچف در حبس خانگی قرار گرفت.

اما این کودتا دو روز بعد با شکست روبرو شد: در مسکو مخالفت مردم با کودتا و درگیری خیابانی با نظامیان افزایش یافت و کار به جایی رسید که یک تانک نظامیان سه تن از معترضان خیابانی را زیر گرفت.

در روز بیست و یکم اوت ورق برگشت، زیرا نظامیان هر چه بیشتر از پیروی کودتاگران سرباز زدند و کودتا پس از دو روز با فرار کمیتۀ حامی گنادی یانایف ناکام ماند و وضعیت اضطراری در شوروی سابق لغو شد. با این حال کودتای سال ۱۹۹۱ عامل مهم فروپاشی شوروی سابق بود.