خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رکود در بخش خدمات منطقه یورو

نظرها
رکود در بخش خدمات منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

رشد اقتصادی در بخش خدمات منطقه یورو در ماه جاری یک دهم درصد کمتر از ماه ژوئیه بود.

بخش خدمات منطقه یورو از فعالترین بخشهای اقتصادی این منطقه است که شاخص آن درماه ژوئیه 51.6 گزارش شده بود.

بدین ترتیب، رشد اقتصادی بخش خدمات به کمترین میزان خود در دو سال گذشته رسید.