خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درگیری پلیس آلمان با راست های افراطی

نظرها
درگیری پلیس آلمان با راست های افراطی
اندازه متن Aa Aa

پلیس آلمان روز شنبه برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده در شهر دورتموند، اقدام به استفاده از باتون و ماشین آب پاش کرد.

تظاهرکنندگان حدود هزار نفر از راست های افراطی بوده اند که با سنگ و چوب به

پلیس حمله کردند.

در این درگیری ها یک افسر پلیس به شدت زخمی شد.