خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشست مدیران بانک های اروپا

نظرها
نشست مدیران بانک های اروپا
اندازه متن Aa Aa

روز دوشنبه کنفرانس بانک های تجاری اروپا و موسسات حوزه فرانکفورت برگزار شد. در این نشست سیاست های مالی حوزه یورو و نقش سیستم بانکی اروپا مورد بحث قرار گرفت.

ژوزف آکرمن، مدیرعامل دویچه بانک می گوید:

“آخرین پیشنهادات مربوط به کمک های سیستم بانکی اروپا مفید تشخیص داده نشد و مورد تایید قرار نگرفت.

این مسئله روش است که بسیاری از بانک های اروپایی اگر بخواهند مطابق با نوسانات بازار در قبال اوراق قرضه دولتی عمل کنند، قادر به ادامه کار نخواهند بود.”

تداوم بحران حوزه مالی یورو، سیستم بانکی اروپا را ناچار از چاره جویی های جدید برای مقابله با این بحران کرده است.