خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آغاز رسیدگی به بودجه سال آینده آلمان در پارلمان این کشور

نظرها
آغاز رسیدگی به بودجه سال آینده آلمان در پارلمان این کشور
اندازه متن Aa Aa

پارلمان آلمان رسیدگی به بودجه سال 2012 این کشور را در حالی آغاز کرد که سایه کاهش سرعت فعالیت های اقتصادی و درآمدهای این کشور برآن سنگینی می کند و این بودجه را از آنچه پیش بینی می شد کمی سختگیرانه ترکرده است.

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان با وارد ندانستن انتقادات نسبت به سیاست های ریاضتی در کشورهای اروپایی و دفاع از کاستن هزینه های دولتی، به نوبه خود معتقد است که ثمرات تلاشهای دولتهای بحران زده، نهایتا به بار خواهند نشست.

او گفت :” سال گذشته، آلمان بدلیل ترازبودجه با انتقادات شدید بین المللی مواجه شد. هم اکنون موفقیت ما ثابت می کند که حق با ما بوده است. ما نشان دادیم که می توان نه از راه کاستن از میزان رشد، بلکه با افزایش آن، تراز را بوجود آورد.”

کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال 2011 به میزان 3.2 درصد خواهد بود. این در حالیست که این میزان برای سالهای 2012 و 2013 بترتیب 2 و 1.6 درصد پیش بینی شده است.

در پیش نویس بودجه آلمان پیش بینی شده تا از طریق افزایش مالیات بر درآمد و افزایش درآمد دولت از راه خصوصی سازی، بدهکاریهای دولتی در سال 2012 از 48.8 میلیارد یورو به 27.2 میلیارد یورو کاهش یابند.

راگیری نهایی بودجه آلمان 25 نوامبر صورت خواهد گرفت.

آلمان بعنوان نمونه موفق اقتصادی، کارنامه موفقی را بویژه بعد از بحران اقتصادی سال 2008 داشته است. اما سئوال اصلی این است که در حالیکه شاهد کاسته شدن از سرعت رشد بازارهای مهم دنیا هستیم، این کشور تا چه زمانی خواهد توانست مقاومت کند. در همین حال رشد اقتصادی آلمان هم در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تنها یک دهم درصد اعلام شده است.