خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روز استقلال برزیل با اعتراضات همراه بود

نظرها
روز استقلال برزیل با اعتراضات همراه بود
اندازه متن Aa Aa

برزیل روز اسقلال خود را جشن گرفت.

پهناور‌ترین کشور آمریکای جنوبی، روز چهارشنبه صد و هشتاد و نهمین سال استقلال خود از پادشاهی پرتغال را با جشن و پایکوبی و رژه نظامی گرامی داشت.

خانم دیلما روسف، برای نخستین بار در مسند ریاست جمهوری، در این مراسم شرکت کرد.

شهرهای برزیل و از جمله پایتخت آن برازیلیا، در کنار مراسم معمول چنین روزی، شاهد اعتراضات گسترده شهروندان برزیلی به فساد دولتی نیز بودند.

دولت خانم روسف از آغاز کار در نخستین ماه سال جاری، بار‌ها با اتهامات فساد مالی و اداری مواجه شده و تا کنون چهار وزیر خود را در این رابطه تغییر داده است.

معترضان با آب و جارو کردن ورودی کنگره ملی، به فساد موجود اعتراض کردند.